Var hittar jag mer information om ramavtalet Programvaror och tjänster, Programvarulösningar?

Var hittar jag mer information om Kammarkollegiets olika ramavtal inom IT och telekom?

Var hittar vem som kan avropa på respektive ramavtal?

När jag som kund har mitt avrop klart för konkurrens. Vad gör jag då?