På ramavtalet Programvaror och tjänster 2014, Kontorsstöd

Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som i första hand ger stöd till användaren hos offentlig sektor inom generella kontorsgöromål samt för att skapa statistik och analysera information.

Typiska användningsområden är ordbehandling, kalkylark, register, presentationsverktyg, e-post, grupprogramvara, intranät, desktop publishing, CRM, webbredigering, ritningsverktyg, kartverktyg, GIS, bildbehandling, lärplattform, data warehouse, data mining, datavisualisering, rapportgenerator, beslutsstöd, webbstatistik, enkätverktyg, analysverktyg, statistikverktyg, projektverktyg samt planeringsverktyg.

Ramavtalet omfattar även tjänster som konsulttjänster, molntjänster och kundunik tjänsteleverans. Utöver dessa programvaror och tjänster finns möjlighet att avropa en webbshop vilket är en tjänst från vilken kund enkelt efter avrop kan köpa en begränsad mängd programvaror samt uppdateringar och uppgraderingar till befintliga programvaror.

Cybercom vill ta ansvar!

Vi ser hur marknaden delas mellan kunder som väljer att huvudsakligen köpa resurskonsulttjänster och kunder som aktivt väljer att successivt förflytta sig mot köp av tydliga funktioner, åtaganden och tjänster.

 

Ramavtalet Programvaror och tjänster 2014, Kontorsstödär lämpligt för att köpa leveranser med tydligt ansvar.

Cybercom bildades 1995 och är en leverantör som fokuserar på kundernas verksamhetsbehov. Cybercom har 1300 anställda I sju länder och är rikstäckande genom 9 kontor I Sverige. En tredjedel av verksamheten omfattar leveranser till offentlig förvaltning.

Cybercom levererar verksamhetsstöd som innebär bättre service och effektivare verksamhet till våra kunder. Exempel på leveranser är Federationstjänster för svensk e-legitimation, underskriftstjänsten till Skatteverket, verksamhetsplanering till Lidingö stad, behörighetskontroll för alla vårdgivare anslutna till den nationella HSA katalogen.

För att kunna leverera ansvar har Cybercom långsiktigt byggt upp starka samarbeten med specialiserade partners. Cybercom är övertygade om att framtiden tillhör de bolag som samverkar i leveranser och som fokuserar på att leverera ansvarsfullt.

Dialog är nyckeln!

Alla upphandlingar ser olika ut, men det finns en rad gemensamma nämnare. Det är viktigt att beskriva behovet och kravställa på ett sätt som gör att verksamhetens behov uppfylls.
Inventera behovet.

 

Börja med att intervjua verksamhetens nyckelpersoner för att lägga grunden till just er verksamhets behov.

Dialog
För att dra nytta av leverantörernas erfarenheter skall ni tidigt bjuda in till dialog! Ni kan fördel kalla alla leverantörer till ett gemensamt möte och informera om verksamhetens behov. Ni kan också skicka ut en remiss inför ett avrop och därigenom få in värdefulla erfarenheter från leverantörerna.

Författa förfrågningsunderlaget
Tänk på att ta med ett begränsat antal ska-krav för att säkerställa konkurrens i avropet. När ni formulerar bör-krav (utvärderingskriterier) ges leverantörerna möjlighet att bevisa sin unika leverans. Tänk på att vara tydliga med hur ni utvärderar för att få full transparens i tilldelningsbesluten. Lägg gärna ordentligt med tid på ett tydligt tilldelningsbeslut med tillhörande protokoll.

Klicka på länken och därefter följ anvisningen.

Programvaror och tjänster 2014, Kontorsstöd
Skicka förfrågningsunderlaget

Information och ladda ned

Här kan du ladda ned ramavtalet med tillhörande bilagor.
Ladda ned ramavtalet och bilagor

Priser

Prissättning avseende programvaror, programvaror med öppen källkodslicens, hårdvaruappliance, appar, molntjänster och kundunik tjänsteleverans sker i förnyad konkurrensutsättning.

Priser avseende konsulttjänster:

Takpriser per timme i SEK för konsulttjänster och kompetensnivå 2015-05-05

CYBERCOM SWEDEN AB –AVTALSNUMMER 96-33-2014:003 KONSULTTJÄNST KOMPETENS-
NIVÅ 3
KOMPETENS-
NIVÅ 4
KOMPETENS-
NIVÅ 5
Installation och konfiguration 990 kr 1 190 kr 1 595 kr
Migrering 990 kr 1 190 kr 1 595 kr
Projektledning 990 kr 1 190 kr 1 595 kr
Systemutveckling 990 kr 1 190 kr 1 595 kr
Test 990 kr 1 190 kr 1 595 kr

Typiska områden som omfattas är:

 • Ordbehandling
 • Kalkylark
 • Register
 • Presentationsverktyg
 • e-post
 • Grupprogramvara
 • Intranät
 • Desktop publishing
 • CRM
 • Webbredigering
 • Ritningsverktyg
 • Kartverktyg
 • GIS
 • Bildbehandling
 • Lärplattform
 • Data warehouse
 • Data mining
 • Datavisualisering
 • Rapportgenerator
 • Beslutsstöd
 • Webbstatistik
 • Enkätverktyg
 • Analysverktyg
 • Statistikverktyg
 • Projektverktyg samt planeringsverktyg

De konsulttjänster som omfattas av upphandlingen är:

 • Installation och konfiguration
 • Licensrådgivning
 • Migrering
 • Projektledning
 • Systemadministration
 • Systemutveckling
 • Test
 • Utbildning

Konsulttjänster kan avropas i form av resurstjänst eller uppdragstjänst.

Exempel på licenser som är möjliga att avropa via Cybercom:

Adobe, IBM, Microsoft, Oracle, Red Hat

Följande molntjänster kan avropas via Cybercom:

Microsoft, IBM, Google, Antura, Abou, Saba, ESRI, Sitevision, Enfo Cloud