Bli partner med Cybercom

För att leverera konsult-, moln- och/eller driftstjänster krävs att Cybercom ansöker till Kammarkollegiet för tillägg av er som leverantör.

För att bli godkänd underleverantör till Cybercom krävs en initial insats från er. Instruktionen skall följas för att få möjlighet att läggas till som underleverantör på respektive ramavtal.

Vänligen kontakta Eva Aronsson 070-698 09 53, alternativt Eva Clavin 0706-99 86 00, för mer information.

Programvarulösningar

Vi vill bli underleverantör till Cybercom på Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och Tjänster, Programvarulösningar!

 

 1. Ta kontakt med Eva Aronsson 0706 98 09 53, alternativt Eva Clavin 0706 99 86 00, för prekvalificering av er ansökan.
 2. Ta ut ett kreditvärderingsintyg från CreditSafe. (Ej äldre än 4 veckor)
  Intyget skall visa på en kreditvärdighet som överstiger 40, enligt den skala Creditsafe använder.
 3. Beställ ut ert registreringsbevis. (Ej äldre än 3 månader)
 4. Fyll i de gulmarkerade fälten i samarbetsavtalet som ni finner här: Samarbetsavtal 
  Vid färdigifyllt – ta bort gulmarkeringarna.
  Klicka här för Bilaga 2, Code of Conduct som vi önskar att ni läser igenom.
 5. Skicka in ett påkallande av att få bli underleverantör till avrop.programvarulosningar@cybercom.com och bifoga ifyllt samarbetsavtal tillsammans med registreringsbevis och kreditvärderingsintyg från Creditsafe. Meddela vem som skall signera samarbetsavtalet. Vi behöver namn, roll, mobilnummer och mailadress.
 6. Ifyllt samarbetsavtal och Code of conduct skickas från GetAccept  till namngiven person för digital signering. När båda parter signerat avtalet, får båda som signerat en digital kopia.