Bli partner med Cybercom

För att leverera konsult-, moln- och/eller driftstjänster krävs att Cybercom ansöker till Kammarkollegiet för tillägg av er som leverantör.

För att bli godkänd underleverantör till Cybercom krävs en initial insats från er. Instruktionen skall följas för att få möjlighet att läggas till som underleverantör på respektive ramavtal.

Vänligen kontakta Eva Aronsson 070-698 09 53, alternativt Eva Clavin 0706-99 86 00, för mer information.

Programvarulösningar

Vi vill bli underleverantör till Cybercom på Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och Tjänster, Programvarulösningar!

 

  1. Ta kontakt med Eva Aronsson 070-698 09 53, alternativt Eva Clavin 0706-99 86 00, för prekvalificering av er ansökan.
  2. Ta ut ett kreditvärderingsintyg, ifrån CreditSafe. (Ej äldre än 4 veckor.)
    Intyget skall visa på en kreditvärdighet som överstiger 40, enligt den skala Creditsafe använder.
  3. Beställ ut ert registreringsbevis. (Ej äldre än 3 månader.)
  4. Fyll i de gulmarkerade fälten i samarbetsavtalet som ni finner här; Samarbetsavtal 
    Vid färdigifyllt – ta bort gulmarkeringarna. Skriv ut och signera.
  5. Skicka in ett påkallande av att få bli underleverantör till avrop.programvarulosningar@cybercom.com och bifoga signerade Samarbetsavtal tillsammans med Registreringsbevis och Kreditvärderingsintyg från Creditsafe.