Bli partner med Cybercom

För att leverera konsult-, moln- och/eller driftstjänster krävs att Cybercom ansöker till Kammarkollegiet för tillägg av er som leverantör.

För att bli godkänd underleverantör till Cybercom krävs en initial insats från er. Instruktionen skall följas för att få möjlighet att läggas till som underleverantör på respektive ramavtal.

Vänligen kontakta Eva Aronsson 070-698 09 53, alternativt Eva Clavin 0706-99 86 00, för mer information.

Kontorsstöd

Vi vill bli underleverantör till Cybercom på Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och Tjänster 2014, Kontorsstöd!

 

 1. Ta kontakt med Eva Aronsson 070-698 09 53, alternativt Eva Clavin 0706-99 86 00, för prekvalificering av er ansökan.
 2. Fyll i Bilaga 1 – ansökningsblanketten som ni finner här; Ansökningsblanketten
  (Se ett förifyllt exempel med gulmarkerade fält här.)
  Skriv ut ansökningsblanketten och signera.
 3. Bifoga ett nyuttaget kreditvärderingsintyg, ifrån CreditSafe. (Ej äldre än 4 veckor.)
  Intyget skall visa på en kreditvärdighet som överstiger 40, enligt den skala Creditsafe använder.
 4. Bifoga ert registreringsbevis. (Ej äldre än 3 månader.)
 5. Fyll i de gulmarkerade fälten i samarbetsavtalet som ni finner här; Samarbetsavtal
  Vid färdigifyllt – ta bort gulmarkeringarna. Skriv ut och signera.
 6. Skicka in ett påkallande av att få bli underleverantör till avrop.kontorsstod@cybercom.com och bifoga signerade Samarbetsavtal och Ansökan tillsammans med Registreringsbevis och Kreditvärderingsintyg från Creditsafe.

 

Aktuella Underleverantörer

Grundläggande IT

Vi vill bli underleverantör till Cybercom på Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och Tjänster 2014, Grundläggande IT!

 

 1. Ta kontakt med Eva Aronsson 070-698 09 53, alternativt Eva Clavin 0706-99 86 00, för prekvalificering av er ansökan.
 2. Fyll i Bilaga 1 – ansökningsblanketten som ni finner här; Ansökningsblanketten
  (Se ett förifyllt exempel med gulmarkerade fält här.)
  Skriv ut ansökningsblanketten och signera.
 3. Bifoga ett nyuttaget kreditvärderingsintyg, ifrån CreditSafe. (Ej äldre än 4 veckor.)
  Intyget skall visa på en kreditvärdighet som överstiger 40, enligt den skala Creditsafe använder.
 4. Bifoga ert registreringsbevis. (Ej äldre än 3 månader.)
 5. Fyll i de gulmarkerade fälten i samarbetsavtalet som ni finner här; Samarbetsavtal
  Vid färdigifyllt – ta bort gulmarkeringarna. Skriv ut och signera.
 6. Skicka in ett påkallande av att få bli underleverantör till avrop.grundlaggandeit@cybercom.com och bifoga signerade Samarbetsavtal och Ansökan tillsammans med Registreringsbevis och Kreditvärderingsintyg från Creditsafe.

 

Aktuella Underleverantörer

Systemutveckling

Vi vill bli underleverantör till Cybercom på Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och Tjänster 2014, Systemutveckling!

 

 1. Ta kontakt med Eva Aronsson 070-698 09 53, alternativt Eva Clavin 0706-99 86 00, för prekvalificering av er ansökan.
 2. Fyll i Bilaga 1 – ansökningsblanketten som ni finner här; Ansökningsblanketten
  (Se ett förifyllt exempel med gulmarkerade fält här.)
  Skriv ut ansökningsblanketten och signera.
 3. Bifoga ett nyuttaget kreditvärderingsintyg, ifrån CreditSafe. (Ej äldre än 4 veckor.)
  Intyget skall visa på en kreditvärdighet som överstiger 40, enligt den skala Creditsafe använder.
 4. Bifoga ert registreringsbevis. (Ej äldre än 3 månader.)
 5. Fyll i de gulmarkerade fälten i samarbetsavtalet som ni finner här; Samarbetsavtal
  Vid färdigifyllt – ta bort gulmarkeringarna. Skriv ut och signera.
 6. Skicka in ett påkallande av att få bli underleverantör till avrop.systemutveckling@cybercom.com och bifoga signerade Samarbetsavtal och Ansökan tillsammans med Registreringsbevis och Kreditvärderingsintyg från Creditsafe.

 

Aktuella Underleverantörer