På ramavtalet Programvaror och tjänster, Programvarulösningar

Programvarulösningar omfattar programvara, publik molntjänst och privat molntjänst som används när kunds behov täcker mer än ett av ramavtalen Licensförsörjning, Systemutveckling, Informationsförsörjning samt Vård Skola Omsorg.

Ramavtalet omfattar även behov som helt eller delvis är utanför något av de andra uppräknade ramavtalen men omfattas av upphandlingsområdet Programvaror och tjänster. Exempel på sådana behov är programvara och tjänster för ekonomiadministration, personaladministration och upphandlingsverktyg.

De konsulttjänster som omfattas av ramavtalet är sådana kompetenser som bemannar it och it-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Upphandlingen omfattar också licenstjänster.

Cybercom vill ta ansvar!

Vi ser hur marknaden delas mellan kunder som väljer att huvudsakligen köpa resurskonsulttjänster och kunder som aktivt väljer att successivt förflytta sig mot köp av tydliga funktioner, åtaganden och tjänster.

 

Ramavtalet Programvaror och tjänster, Programvarulösningar är lämpligt för att köpa leveranser med tydligt ansvar.

Cybercom bildades 1995 och är en leverantör som fokuserar på kundernas verksamhetsbehov. Cybercom har 1300 anställda I sju länder och är rikstäckande genom 9 kontor I Sverige. En tredjedel av verksamheten omfattar leveranser till offentlig förvaltning.

Cybercom levererar verksamhetsstöd som innebär bättre service och effektivare verksamhet till våra kunder. Exempel på leveranser är Federationstjänster för svensk e-legitimation, underskriftstjänsten till Skatteverket, verksamhetsplanering till Lidingö stad, behörighetskontroll för alla vårdgivare anslutna till den nationella HSA katalogen.

För att kunna leverera ansvar har Cybercom långsiktigt byggt upp starka samarbeten med specialiserade partners. Cybercom är övertygade om att framtiden tillhör de bolag som samverkar i leveranser och som fokuserar på att leverera ansvarsfullt.

Dialog är nyckeln!

Alla upphandlingar ser olika ut, men det finns en rad gemensamma nämnare. Det är viktigt att beskriva behovet och kravställa på ett sätt som gör att verksamhetens behov uppfylls.

 

Inventera behovet
Börja med att intervjua verksamhetens nyckelpersoner för att lägga grunden till just er verksamhets behov.

Dialog
För att dra nytta av leverantörernas erfarenheter skall ni tidigt bjuda in till dialog! Ni kan fördel kalla alla leverantörer till ett gemensamt möte och informera om verksamhetens behov. Ni kan också skicka ut en remiss inför ett avrop och därigenom få in värdefulla erfarenheter från leverantörerna.

Författa förfrågningsunderlaget
Tänk på att ta med ett begränsat antal ska-krav för att säkerställa konkurrens i avropet. När ni formulerar bör-krav (utvärderingskriterier) ges leverantörerna möjlighet att bevisa sin unika leverans. Tänk på att vara tydliga med hur ni utvärderar för att få full transparens i tilldelningsbesluten. Lägg gärna ordentligt med tid på ett tydligt tilldelningsbeslut med tillhörande protokoll.

Klicka på länken och därefter följ anvisningen.

Programvaror och tjänster, Programvarulösningar
Skicka förfrågningsunderlaget

Information och ladda ned

Här kan du ladda ned ramavtalet i sin helhet med tillhörande bilagor.
Ladda ned ramavtalet och bilagor